Ateljé Ö

Ateljé Ö lähtub arhitektuuri luues materjalidest nende puhtal kujul, ehituslikest põhimõtetest, kontekstuaalselt olemasolevast ning lihtsaimates ideedes komplekssuse leidmisest. Kirjutavad Joel Winsnes ja Mats Wahlström Walter.


Oma ateljees peame arhitektuuri üheks kaunitest kunstidest ning mõtleme oma tööst kui arhitektuuri vallas tegutsevate kunstnike tööst. Me usume, et hooned võivad inimest ja loodust taaslähendada, rõõmu tuua, meelerahu kasvatada ning inspiratsiooniallikaks olla. Oleme aastaid ammutanud tugevat arhitektuurilist väljendust meie kohalikust Gotlandi loodusest. Tunneme möödunud aegade arhitektide kombel suurt uhkust oma kutseala üle ning püüdleme selle poole, et võtta kogu ehitusprotsessis juhtiv roll. Rootsi ehitussektori üldine lähenemine on see, et ehitusfirma on kõikvõimas ning võib teha, mida iganes ta projekti jaoks parimaks peab, marginaliseerides nõnda arhitekti rolli ja projekteerimisfilosoofiat, mis ei klapi tihtipeale ehitajate standardlahendustega. Oleme end harinud ning jätkame enda harimist elamuehituse kõigis etappides –  see võimaldab meil kogu planeerimise ja ehituse vältel asjadega kursis püsida ning oma projekteerimisotsuseid kaitsta, kuivõrd me teame, kuidas oma joonistatut ka tegelikult ehitada.


Projekti Savannen maja betoonelemendist fassaadi karm ilme sobib kokku ümbritsevaga. Foto: Ateljé Ö

Ateljé Ö töötab ja elab tihedas ühenduses oma kontekstiga. Meie ateljee asub Visby linnas Ojamaal ehk Gotlandil, Rootsi suurimal saarel. Ajaloolised hooned ja rajatised, tänapäevased mõjutused, saare jõuline loodus ning Läänemeri on meie igapäevaelus pidevalt kohal. Me töötame oma saarel üksteisega tihedalt seotud meistrite kogukonnas, kellega vahetame mõtteid ja kogemusi nii tihti kui võimalik. Samuti on meil saarel olemas kvaliteetsed kohalikud materjalid. Umbes 70% kogu tsemendist, mida Rootsis kasutatakse, toodetakse Ojamaal, rääkimata väga kvaliteetsest männipuust ja kohalikust valgest marmorist, mida kutsutakse Norrvange’ks. Nende kolme kohaliku ressursiga saame palju ära teha.

Mõlema projekti (Ateljé Djupvike üleval ja Savannan paremal) jaoks arendati välja erilised betoonivalu meetodid. Foto: Martin Brusewitz
Foto: Andy Liffner

Meie, Ateljé Ö asutajad Mats ja Joel, kohtusime seitsmeteistkümne aasta eest Lundi arhitektuurikoolis õppides. Ehkki meie vaated arhitektuurile olid üpris erinevad, jagasime me suurt ambitsioonikust ning rõõmsameelset suhtumist oma kutsesse ja ellu üldiselt. Pärast kooli tekkis meil võimalus töötada Gotlandil asuva Skälsö arhitektuuribüroo väikses meeskonnas. Skälsö oli rajatud mõni aasta varem selleks, et arendada Bungenäsi poolsaare piirkonda Gotlandi põhjaosas. Projektile pandi alus hoolika tsoneerimiskava loomisega, kava võttis arvesse selle paiga unikaalset seisundit ja eriomast loodust. Bungenäsil on kolm peamist kontekstuaalset tunnusjoont: esiteks pinnavorm ise, mida on armistanud paekivimaardlad, saare omaaegne suurim tööstusharu; teiseks punkrid ja rusud, mis jäid maha sõjaväest, kes seal 1940. aastast 1999. aastani tegutses; kolmandaks Gotlandile iseloomulik loodus ja lähedalasuv looduskaitseala. Sellises kontekstis asusidki Skälsö arhitektid ehitama ja renoveerima, mis sillutas teed katsetamisele ja kunstilisele vabadusele ainulaadses kliimas ning viis lõpuks arhitektuurini, mis on ühtaegu arvestav ja julge, nagu ka eriomaselt gotlandilik. 2018. aastal sai meeskond kutse esitleda Bungenäsi projekti Veneetsia arhitektuuribiennaalil, mida kureerisid Yvonne Farrell ja Shelly McNamara.

Projekte suunab tähelepanelik suhe maastikuga. Projekti Savannen maja on oma ilme poolest jätkuks naabritele ehk mahajäetud punkritele ja teistele sõjaväerajatistele. Foto: Andy Liffner

Ateljé Ö alustas sealt, kus Skälsö 2019. aastal pooleli jäi. Saime tellimuse arendada elamuprojekti nimega Bunker 319. Arendataval maatükil asetses 20 meetri kõrguse kalju otsas väike Läänemere vaatega mahajäetud punker. Projektiga lisandus punkri ümber neli madalat maja. Punkri hõlmamise ja uute ruumide loomisega on varasemad kivijäänused kujundatud ümber oaasiks, eiramata sealjuures koha ajalugu. Lisandused koos olemasolevate rajatistega raamivad väliterrassiliku ruumi, millest moodustub kinnistutele omamoodi siseõu. Selle keskel kasvab üksik puu, mis loob mulje mõne väikse küla pisikesest keskväljakust. Ruumiprogramm laiub üle kogu maatükki ja ruumitühimike kujundus põimib kokku uue ja vana, väli- ja sisetingimused ning loodusliku ja tehisliku.

Bunker 319 maja kerkib välja endisest paekivikarjäärist. Foto: Andy Liffner

Üks teine meie projekt asub mõnevõrra erineval, ent sellegipoolest väga gotlandilikul maastikul: lillelisel väljal ühe  kivise lahe ääres Gotlandi idarannikul. Ateljé Djupvike ehitati suvilaks ja kunstniku stuudioks. Tegemist on äärmiselt läbimõeldud majaga, mida kavandati aastatepikkuses koostöös arhitekti ja kliendi ning kliendi käsitöölistest ja kunstnikest sõpradega. Käsitsi kootud kardinad, erilahendusega sohva kangas, ornamendiga kapid, valatud skulptuurid ja suur laefresko on mõned näited kunstist, mida majas näha saab. Kinnistu koosneb viiest eri rajatisest, sh kartulikeldrist. Õhus on pehmet merelõhna ning vee kohal üle silmapiiri kerkiv päike paneb maja keset künklikku maastikku eredalt särama. Ühekordsed hooned oma lamekatustega loovad ilmselge horisontaalsuse ning tervet hooneansamblit raamivad madalad kivimüürid, mis veavad maastikule jooni. Nii sise- kui ka väliseinad peegeldavad maja ja mere vahelise päikesest kõrbenud välja värve.

Bunker 319. Asendiplaan ja lõige.
Foto: Martin Brusewitz

Kõigis meie projektides on kesksel kohal suhe asupaigaga ja sellega, mida seal juba leidub. See toimib ühisnimetajana, ent aitab ühtlasi kaasa avastustele, mis võivad viia uutele ja vahel ootamatutele radadele. Projektis, millele andsime nimeks Savannen, on maja inspireeritud pigem tööstusest kui loodusest. Esimene viide, mida kontseptuaalse töö käigus kasutasime, oli foto alajaamast. Kohapeal leidsime eest paar betoonplokki, mida otsustasime alles hoida ja töödelda. Projekti ratsionaalne ja sirgjooneline kujundus haakub ümbritsevate punkrite ja muude sõjaväeliste jäänustega poolsaarel. Piiratud eelarve ja samas märkimisväärne kunstiline vabadus viisid ebaharilike, kuid nutikate lahendusteni. Maja seinapaneelide valamisel arendasime koos kohaliku betoonivabrikuga välja meetodi, mis võimaldas saada fassaadi välisilmele õiget krobelisust. Nagu iga Ateljé Ö projekti puhul, olid arhitektid protsessi tugevalt kaasatud: me panime kummikud jalga ning vibreerisime ise betooni, et saavutada parajalt mügarlik väljanägemine.

Ateljé Djupvike. Asendiplaan ja lõige.
Foto: Martin Brusewitz

Tulevikku vaadates tahame jätkata nende koostöösuhete arendamist ja süvendamist, mis meil on mitmesuguste saarel tegutsevate meistrite ja ehitajatega. Saare piires moodustunud mikrokliimas, kus on tugev kohalik kogukond ja maine levib kiiresti, on tagasihoidlikkus ja austus üliolulised. Me ehitame alati omadel tingimustel ja otsime pidevalt alternatiivseid viise, kuidas projekte ellu viia. See annab võimaluse ehitusprotsessi kõigisse aspektidesse kaasatud olla ning neid mõjutada. Tänu tihedale koostööle mitmesuguste ekspertidega suudame luua kvaliteetseid projekte, mis nihutavad piire. Samuti on oluline säilitada rõõmsameelset töökeskkonda, kus me saame lõbutseda ja eksperimenteerida. See võib hõlmata näiteks katseid täismõõduliste makettidega, mis aitaks leida viise jätkusuutlike materjalidega töötamiseks. Lisaks püüame aina rohkem ette võtta tegevusi, mis arhitektuuri täiendavad või laiendavad, nagu mööbli, valgustite ja muude esemete disainimine. Hiljuti avasime oma Visby ateljees galerii, kuhu kunstnikud ja arhitektid on oodatud töid eksponeerima.

MATS WAHLSTRÖM WALTER on arhitekt, puusepp ning Ateljé Ö asutaja ja kaasomanik.
JOEL WINSNES on arhitekt, hoonete restaureerija ning Ateljé Ö asutaja ja kaasomanik.
Ateljé Ö on auhinnatud arhitektuuristuudio, mis tegutseb Rootsile kuuluval Gotlandi saarel.

Artikkel on avaldatud Maja 2023 sügisnumbris teemal Saared (114).

Foto päises: Andy Liffner

JAGA