Kihnu päästehoone

Arhitektuur: Arhitektuuribüroo Studio Paralleel (Jaak Huimerind, Kadri Viltrop)
Sisearhitektuur: Pink (Tarmo Piirmets, Inna Fleišer)
Ehitaja: Pärnu REV
Tellija: päästeamet, RKAS
Projekt: 2017–2019
Suurus: 540 m2

Kihnu on saar Liivi lahes. Ta kuulub Pärnu maakonda ja moodustab ümbritsevate laidudega Kihnu valla. 2019. aastal elas saarel paikselt 350 inimest. Saarel on neli küla. Kihnu sadama territooriumil asuva Kihnu päästehoone kavandamist Lemsi külla alustati 2017. aastal. Hoone kuulub Kihnu sadama väljaehitamise ja arendamise programmi, mis algas sadamaala planeerimise ja hoonestamise ideevõistlusega 2005. aastal. Võistluse võitis arhitektuuribüroo Kavakava, kelle võidutöö „Kõu“ alusel koostati 2010. aastal Suaru sadama detailplaneering, kus oli ettenähtud koht ka päästehoonele Valve maaüksusel. Päästehoone valmis detailplaneeringus ette nähtud hoonetest viimasena, 2019. aastal. Töö tellijaks oli alul Kihnu vald, kes hiljem andis projekti üle RKAS-ile.

Päästehoone kinnistu paikneb vahetult Suaru sadama tee ja Liivi lahe ääres. Selle põhjapoolseks piirinaabriks on kalatööstuse utilitaarsed hooned. Sadamatee lõunapoolne ala on haljastatud loodusliku mereäärse taimestikuga ning mereäär on põllukividest kaldakindlustusega.

Osaliselt kahekorruselisel, 540 m2 suurusel hoonel on klassikalisele päästehoonele iseloomulik torn, mille kõrgus on 13,2 meetrit ja mida kasutatakse voolikute kuivatamiseks ja õppe otstarbel. Esimesel korrusel on lisaks abiruumidele ka politsei- ja piirivalveameti kontor, teisel korrusel olme- ja õpperuumid meeskonnale. Hoones on ka kahe päästeauto garaažid ja koht merepääste kaatrile. Hoone kandekonstruktsioon on terasest ning eelvalatud betoonelementidest, mille tavapärase ökonoomsuse seadis kahtluse alla raskete materjalide saarele transportimise keerukus. Üldjoontes praktilise hoone välis- ja  siseviimistluses on kasutatud puitu, mis seob hoone väikesaarele omase soojema arhitektuuri ja meeleoluga.

JAAK HUIMERIND on arhitekt ja Arhitektuuribüroo Studio Paralleel omanik. Tema loomingut iseloomustab otstarbekohane vorm ja selge struktuur.

Artikkel on avaldatud Maja 2023 sügisnumbris teemal Saared (114).

Fotod: Johan Huimerind.

JAGA