Pille Epner: uued elamise viisid

Tartu kesklinna on viimastel aastatel ehitatud keskkonnatundlikke kortermaju, mis kompavad arglikult, kuid tarmukalt senise elukorralduse piire.

Kui küsida tartlastelt, miks on Tartus hea elada, on vastused üllatavalt ühtsed, olgu vastajaks siis planeerija, arendaja või linnakodanik. Ikka tuleb juttu linna kompaktsusest ning linnalise ja maalise elustiili unikaalsest põimumisest otse linna südames.

Ometi on buumiaja planeerimatus linnale tugeva pitseri vajutanud ja ka Tartu ei ole vaba valglinnastumise painest – väljendugu see siis oluliste avaliku funktsiooniga hoonete Tartu piirimaile kolimises, äärelinna korteriarendustes või tõusva keskklassi eelistustes valida aiaga maja lähivallas.

Õnneks andis majanduslangus mahti need probleemid pikemaks ajaks lauale tõsta ja võiks lausa väita, et Tartu planeerimises on toimunud ruumilis-maailmavaateline pööre.

Linna uue, 2017. aastal kehtestatud üldplaneeringu fookuseks on linnakeskuse tugevdamine, mis tähendab mh kesklinna tihendamist uute, segafunktsiooniga elu- ja ärihoonetega ning suuremat tähelepanu kvaliteetsele avalikule ruumile. (1)

Eesmärgiks on sumisev jalakäijasõbralik kesklinn ja mõnusam elukeskkond kõigile. Kuna aga linnal endal on ehitamiseks üliväiksed võimalused, loovad tegelikku füüsilist keskkonda eraomanikest arendajad, kelle käes on kapital ja seega võim otsustada, kuhu ja mida tegelikult ehitatakse.

Tartu puhul on eeskujulik ja esile tõstmist väärt linna järjekindel nõue korraldada arhitektuurivõistlusi, mis on eduka arenduse aluseks ja üks parimaid vahendeid levitada kvaliteetset ruumiloomet.

Kui lisada aktiivsed linnaosaseltsid ja ka tartlaste endi valmisolek nõuda kvaliteetset linnaruumi, võib öelda, et Tartus on sotsiaalne kontroll planeerimis- ja ehitusprotsesside üle Eesti keskmisest tugevam ning see paneb ka arendajad rohkem pingutama.

Kuid kas eraomandipõhine arendamine suudab luua sotsiaalset mitmekesisust ja ruumilist tasakaalu?

Käesolevas artiklis tulebki vaatluse alla Tartu uuem elamuarhitektuur, mille ehituse aktiivsus on praeguseks jõudnud buumiaegse tasemeni. Linnas elamise teemat saab uurida paljude eri nurkade alt, alates kodusisustusest kuni sotsiaalsete küsimusteni. Siinne artikkel vaatleb kortermaju pigem linnaruumilises kontekstis ja uurib, kuivõrd on keskkonnatundlikkus aidanud kaasa arhitektuuri õnnestumisele. Ühtlasi püüab artikkel mõistatada, kellele kõiki neid uusi kodusid Tartus ehitatakse…

/…/

Edasi saab lugeda MAJA kevadnumbrist / tellimine

PILLE EPNER on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias kunstiteaduse eriala , töötab praegu sama kooli arhitektuuriteaduskonna teadus- ja arendustegevuse koordinaatorina, kirjutab vahel arhitektuurist ja kureerib näitusi.

VIITED
1 – tegelikult saavutati see eesmärk juba 2016. aastal avalikkuses elavat diskussiooni tekitanud kesklinna planeeringu kehtestamisega, mis on integreeritud ülelinnalisse üldplaneeringusse

Üleval: kortermajad Kolm Venda, Pikk 43, 45, 47 . Kauss Arhitektuur, 2017 (arendaja Avaare Kinnisvara). Foto: Terje Ugandi.

LOE VEEL

Laura Linsi: East projektiläbirääkimised

Vestlus Judith Lösingi, Julian Lewise ja Dann Jesseniga (arhitektuuribüroo East Architecture Landscape Urban Design Ltd.) selle üle, kuidas büroo ligi 20 aasta pikkune arhitektuuritegevus suhestub autorluse teemaga ja kuidas peaaegu ainult Londonis tegutsemine seda vormib.