Ross Exo Adams. Algorithmic Law and Infrastructural Bodies

Eristuse ähmastumine kehade, looduse ja infrastruktuuri vahel paljastab „võimu ruumis”, mis ei ole rajatud reeglitele, vaid eeldusele, et kõik teadmiste vormid ning toimimisviisid on tuletatavad andmehulkades leiduvatest mustritest ja korrapärast.

Paco Ulman. Rail-Baltic Route

This photo series offers some visual background to the emotional debate that has captivated society. The photos were taken in spring/summer 2017. Around 80 locations that are on the proposed route were photographed, from Maardu to the Latvian border.