Urmo Mets. Of the Measurable and Unmeasurable in Architecture

Architecture is a practice that operates in an eternal field of tension between the measurable and unmeasurable, where the rational and justifiable materialises in contact with the artistic decisions which are made in the architect’s umwelt and whose internal genesis may often be undefinable and elusive to description. The following is an attempt to shed some light onto that part of the architect’s creative process that is in shadow.

Ross Exo Adams. Algorithmic Law and Infrastructural Bodies

Eristuse ähmastumine kehade, looduse ja infrastruktuuri vahel paljastab „võimu ruumis”, mis ei ole rajatud reeglitele, vaid eeldusele, et kõik teadmiste vormid ning toimimisviisid on tuletatavad andmehulkades leiduvatest mustritest ja korrapärast.

Maria Hansar: Why do we need Tallinn Creative Hub, anyway?

Tänasel kujul on Kultuurikatel aga otsekui pommitabamuse saanud. Protsessi käigus on sealt minema pühitud nii ideed kui ka autorid ja valminud hoonest on kärbitud viimanegi avalikku kasutust toetav arhitektuurne struktuurielement. Kultuurikatlast on saanud keerulise logistika ja põhjendamatu ruumiprogrammiga elitaarne A klassi rendipind, mille on kinni maksnud Euroopa ja Tallinna inimesed.