Ilmub 1994. aastast

MAJA aastatellimus

2018. aastatellimus: juriidilistele isikutele 28€ (+käibemaks), eraisikutele 28€ (sh käibemaks). 2018.a. ilmub MAJA 4 korda: märtsis, juunis, septembris ja detsembris.   Tellimussoov saada koos maksja andmetega: info@ajakirimaja.ee. Lisainfo: Kaire Pärnpuu, tel: 51 68 953 või info@ajakirimaja.ee.

MAJA talvenumber on ilmunud!

Kahanemise kohutav ilu  Sügisel toimus Vabal Laval Euroopa arhitektuuripoliitikate konverents, mille tõi Eestisse Euroopa Liidu eesistuja roll. Esinejate ring, kuhu kuulus nii riigiarhitekte, arhitektuurikorraldajaid kui ka praktiseerivaid arhitekte, pakkus tasakaalustatud arutelu Euroopa arhitektuuri tuleviku üle. Konverentsil joonistus välja tõdemus, et riikide arhitektuuripoliitikate pealkirjades on sõna „arhitektuur“ aja jooksul asendunud „koha“ või „keskkonna loomisega“, mis peegeldab paremini arhitektitöö ulatust. Ülevaate, millega tegelevad Euroopa riigi- ja regiooniarhitektid, annab käesolevas numbris Veronika Valk-Siska. Ehk pisut liialdatud, kuid hea kujundi ruumiloome töö haardest annab filosoof Timothy Mortonilt laenatud hüperobjekti mõiste. Morton kasutas seda mõistet kõneldes näiteks kliimakriisist, mis … Loe edasi

MAJA sügisnumber on ilmunud

Sügisene MAJA võtab ette infrastruktuuri, ennekõike tänavaruumi arhitektuuri. On kurioosne, et tänavaruum on valdavalt kujunenud üksnes tehnonormide ja vähempakkumishangete rakendamise tulemusena. Tutvustame uuringuid ja visioone, mida arhitektuuribüroodes ja koolides tehakse väärtuslikuma avaliku ruumi saavutamiseks ning vaatame valminud tänavaruumi projekte, kus on põhjalikult mõeldud erinevate kasutajate soovidele. Räägime Tallinna Peatänavast, Tallinna kesklinna mereääre visioonide heitlikust arengust … Loe edasi

Subscribe to MAJA

1 year subscription for Europe (outside Estonia) 60€ (4 issues) Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Czech, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Icelind, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldavia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, Hungary, Ukraine. 1 year subscription for outside Europe: 66€ (4 issues) Contact: … Loe edasi

Kas suvenumber on loetud?

“Igasugune ruum manipuleerib heal või halval viisil kasutajaga. Mul pole ses suhtes illusiooni. Arhitektuuri ülesanne ongi ruumi korraldada ja selle läbi inimeste käitumist suunata. Küsimus on, et kuidas seda teha nii, et vabaduse moment sisse jääks. See on mulle ruumi kasutajana kõige olulisem, et ruum ei ahistaks, ei oleks liiga ära organiseeritud”. Siiri Vallner Suvenumbri … Loe edasi

Ei midagi erilist, ei mingit keerukust

MAJA suvenumbris on eraldi plokk pühendatud Eesti Rahva Muuseumi uuele hoonele Raadil, millele on ajakirjas kokku 48 lk ja millest ka siin teeme mõne eraldi noppe. Projekti tellija ja süda Krista Aru kirjutab MAJA suvenumbris oma  artiklis “Ei midagi erilist, ei mingit keerukust” usust, usaldusest ja koostööst, mis tegid kompleksi valmimise võimalikuks. “Euroopa Investeerimispanga ekspertide komisjoni … Loe edasi

Kas ollakse valmis seisma silmitsi kõigega, mis minevikus juhtunud on?

“Lina Ghotmeh, Tsuyoshi Tane ja Dan Dorrelli (DGT Architects) otsust valida muuseumi asukohaks sõjalennuväli võib tõlgendada kui peegli seadmist Eesti rahvuse ja riigi palge ette. Kas ollakse valmis seisma silmitsi kõigega, mis minevikus juhtunud on?” Carl-Dag Lige, arhitektuurikriitik ja -ajaloolane. “Minu meelest on arhitektuuril imeline võime esile tuua koha aurat või vaimset atmosfääri – see … Loe edasi

Ajakirja müügikohad

Ajakirja müügikohad üle Eesti (91): MAJA müügikohad 2017 Ajakirja müügikohad sündmustel: 15.juuni – EAK välkloengul Vabal Laval; 17.-18. juuni – EAL, ESL, EMAL suvepäevadel Pühajärvel; 30. august – EKA konverentsil “Lõpetamata linn” Kanuti Gildi saalis; 21. september – EFAP arhitektuuripoliitikate konverentsil Tallinnas. (täiendamisel)

MAJA 1-2/2017 peatoimetaja veerg

MUUTUSTE TUULED MAJA ilmumisse on tekkinud pikk paus seoses kirjastaja vahetusega. Alates 2017. aastast annab ajakirja välja MTÜ Arhitektuurikirjastus, mille asutajateks on kolm ruumiga seotud erialaliitu: EAL, ESL ja EMAL. Uue kirjastuse toel avaldame nüüd juba sügisel alustatud numbri. Alates järgmisest numbrist toimetab aga uuenenud ajakirja juba värske peatoimetaja Kaja Pae. Eelmise aasta sügis ja … Loe edasi